Baza wiedzy

odpowiedzi na najważniejsze zagadnienia

Czy stowarzyszenie może przekształcić się w klub sportowy?

 

 

Należałby w tym przypadku mówić raczej nie o „przekształceniu”, ale o utworzeniu nowego podmiotu. Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS mogą powoływać kluby sportowe, które będą działać jako wewnętrzna jednostka organizacji, np. jako rodzaj projektu prowadzonego w ramach działalności statutowej. Wybór takiej formy organizacyjnej nie wymaga rejestracji w sądzie, a jedynie podjęcia odpowiedniej uchwały przez zarząd stowarzyszenia o powołaniu takiej jednostki organizacyjnej. Jednak wówczas nie ma też on osobowości prawnej. Można zdecydować się także na powołanie klubu sportowego działającego jako stowarzyszenie (wtedy będzie ono miało osobowość prawną).